ZHONGDA 1990

中大修筑股份有限公司

Zhongda Construction Co., Ltd

 中大修筑 让疏导更有智慧!

 

社会招聘

发表年光:2017-10-09 13:47:37  
                

 

简历投递邮箱:hr_ zhongda@126.com
 (投递资料包罗:控制简历、相关资格证书及获奖证书复印件等;邮件投递请以:“姓名+投递岗位”格局命名)